Informacje o Administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ITPunkt Sp. z o.o. ul. Wandy 18A , 40-322 Katowice, KRS: 0000333285, NIP: 6412477789, REGON: 241200873, tel. 32 797 03 20, www.itpunkt.pl.


Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych:

 • Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
  • umożliwienia korzystania z Portalu i przekazywania zamieszczonych treści, podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, U.ś.u.d.e,
  • skontaktowania się pracownika ITPunktu w sprawie przygotowanych za pomocą Portalu materiałów, podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda),
  • prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych wykorzystujących udostępniony adres e-mail oraz nr telefonu, podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda).
 • Pani/Pana dane będą przechowywane:
  • przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) przez 3 lata,
  • przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a następnie w celach archiwalnych przez 3 lata.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione partnerom świadczącym usługi obsługi technicznej, doradcze, hostingowe, handlowe oraz dostawcom sprzętu i oprogramowania. Ujawnienie danych odbywa się na mocy zawartych umów, nikt jednak z podwykonawców nie będzie mógł użyć tych danych do realizacji własnych celów.
 • Wyrażona przez Panią/Pana zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano w czasie obowiązywania zgody.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ich przeniesienia.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych na podstawie zgody jest dobrowolne lecz konieczne w celu skorzystania z funkcji oferowanych przez Portal.