Dell Live Optics 

Analiza infrastruktury

Dell Live Optics - zbieraj i analizuj dane 


Wymiana infrastruktury wymaga dokładnego i kompleksowego obrazu aktualnego środowiska IT i bieżących obciążeń.Gromadzenie i analiza danych pozyskanych z oddzielnych systemów lub pojedynczych serwerów może prowadzić do decyzji projektowych skutkujących nadmiernym przydzielaniem zasobów. Aby zmodernizować infrastrukturę, trzeba rozumieć, w jaki sposób obciążenia oddziałują na siebie wzajemnie we wspólnym środowisku. Faza badań i oceny typowego cyklu zakupów IT może trwać od 4 do 9 miesięcy. 

 

Z wykorzystaniem Live Optics możesz zbierać i analizować dane w ciągu 24 godzin lub krócej. Pozwala to uniknąć przeszacowania potrzeb i nadmiernych wydatków na sprzęt, z uwagi na brak dokładnych danych dotyczących użytkowania. 

Dlaczego Live Optics ?

Zapraszamy do zapoznania sie z krótkim filmem.

Live Optics pomaga skoncentrować się na optymalizacji obciążenia, aby działać efektywnie kosztowo.

Dell Live Optics pomaga skoncentrować się na optymalizacji obciążenia, aby działać efektywnie kosztowo. Zyskujemy w ten sposób przejrzystość, która pozwala właściwie zdefiniować cele. Dzięki dogłębnemu wglądowi w wydajność, symulacje obciążenia, wykorzystanie i wsparcie możemy  dokumentować wymagania i zapytania ofertowe, aby otrzymać dopasowane do potrzeb rozwiązanie.

 

Zyskaj czas z oprogramowaniem Live Optics


Gromadzenie i analiza danych pozyskanych z oddzielnych systemów lub pojedynczych serwerów może prowadzić do decyzji projektowych skutkujących nadmiernym przydzielaniem zasobów. Aby zmodernizować infrastrukturę, trzeba rozumieć, w jaki sposób obciążenia oddziałują na siebie wzajemnie we wspólnym środowisku. Faza badań i oceny typowego cyklu zakupów IT może trwać od 4 do 9 miesięcy. Z wykorzystaniem Live Optics Dell możesz zbierać i analizować dane w ciągu 24 godzin lub krócej. Pozwala to uniknąć przeszacowania potrzeb i nadmiernych wydatków na sprzęt, z uwagi na brak dokładnych danych dotyczących użytkowania. Live Optics pomaga skoncentrować się na optymalizacji obciążenia, aby działać efektywnie kosztowo. Zyskujemy w ten sposób przejrzystość, która pozwala właściwie zdefiniować cele. Dzięki dogłębnemu wglądowi w wydajność, symulacje obciążenia, wykorzystanie i wsparcie możemy  dokumentować wymagania i zapytania ofertowe, aby otrzymać dopasowane do potrzeb rozwiązanie. 

Virtualization & Host Optics is a vendor, hardware, and platform agnostic standard for IT professionals to record and communicate their achieved benchmarks, workloads, or support concerns with others to accelerate decision time and reduce risk.

File Optics pozwala na szybką charakterystykę nieustrukturyzowanych danych i zapewnia wizualny wgląd w to, co napędza wzrost danych w Twojej organizacji. (org. File Optics allows for rapid characterization of unstructured data and provides visual insights into what is driving data growth in your organization.)

SAN Optics można wykorzystywać do przeprowadzania ocen stanu technicznego w sieciach pamięci masowej. (org. SAN Optics can be utilized to conduct health assessments on your Storage Area Networks.)

Storage Optics are vendor specific hardware profiling for storage arrays or data protection software/hardware that include both configuration and in-depth performance insight.

Źródło: DellEMC.com, LiveOptics.com

Life Optics pozwala na szybką charakterystykę nieustrukturyzowanych danych i zapewnia wizualny wgląd w to, co napędza wzrost danych w Twojej organizacji.