Office 365

Biuro w chmurze

  • Kompleksowe wsparcie w zakresie uruchomienia, konfiguracji oraz wsparcia usług Microsoft Office 365
  • Migracja poczty i danych do chmury Microsoft bez przestojów operacyjnych
  • Integracja lokalnych usług Active Directory z chmurą
  • Podwyższone bezpieczeństwo Twoich danych oraz poczty firmowej
  • Optymalne pakiety licencyjne dla Twoje Firmy
  • Konfiguracja usług uwierzytelniania wielopoziomowego (MFA)
  • Synchronizacja oraz backup danych na komputerach firmowych oraz urządzeniach mobilnych
  • Konfiguracja systemów klasyfikacji oraz ochrony danych
  • Dostosowanie zgodności przechowywania danych z obowiązującymi regulacjami RODO
  • Uruchomienie narzędzi do pracy zespołowej oraz komunikacji z wykorzystaniem najlepszych praktyk Microsoft